SPOR HUKUKU


Spor Hukukunun Türkiye’deki gelişimi oldukça yenidir. Türk toplumunda Spor Hukuku son dönemlerde ortaya çıkan “Sporda Şike” olayları ile dikkat çekmiştir. Spor Hukuku Profesyonel ve Amatör Lisans ile yapılan sporlarda uyulması gereken kurallar bütünüdür diye ifade edilebilir. Bu kurallara uymamanın ise ülkesel bazda yaptırımları ile dünya genelinde yaptırımları farklıdır.

Spor Hukuku konusunda ülkemizde de ciddi kanun değişikliklerine gidilmiştir. Özerkliği olan federasyonlar üzerinden yapılan işlemler ve genel hukuk kurallarına göre yapılan işlemler farklı olduğu için normal hukuk alanlarına göre spor hukuku oldukça teknik bir  alandır. Yönetmelikler, yönergeler ve benzeri talimatnamelerin ön planda olduğu spor hukuku uygulamaları da ülkemizde son zamanda yaygınlaşmaya başlamıştır.