ŞİRKETLER HUKUKU


 Şirketler hukuku, şirketlerin kuruluşu, işleyişi ve sona ermeleri ile ortakların hak ve borçlarını düzenleyen hukuk kurallarından oluşmuştur. Ticaret şirketleri tüzel kişiliği haiz olup, kanuni istisnalar saklı kalmak kaydıyla, Türk Medeni Kanunu çerçevesinde bütün haklardan yararlanabilir ve borçları üstlenebilirler. Uzman şirketler hukuku avukatlarımız en efektif bir şekilde hizmet vermektedir. Hukuk bürosunun bütün şirketler hukuku avukatı bu alanda yerli ve yabancı birçok müvekkile her türlü hukuksal destek ve danışmanlık hizmetinde vermektedir.

Şirket Birleşmeleri ve Devralmalar

• Birleşme ve devralma ile ilgili her türlü hukuki danışmanlık,
• Hukuki inceleme raporu hazırlanması,
• Hisse devir sözleşmeleri,
• İlgili kurumlara başvuruların yapılması ve işlemlerin yürütülmesi,
• Mal varlığı satım sözleşmeleri,
• Rekabet kurumuna başvurular,
• Hissedarlar sözleşmeleri hususlarında avukatlık ve danışmanlık hizmet vermekteyiz.