SAĞLIK HUKUKU


Sağlık Hukuku   İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 3. maddesinde “Yaşamak, herkesin hakkıdır.” hükmü yer almaktadır. Bununla birlikte aynı bildirgenin 25. maddesinde sağlık hakkı, temel bir insan hakkı olarak kabul edilmiştir. Sağlık hukuku bu bağlamda hasta ve hekim haklarını koruyan ve bireyin temel hakları ile paralel bir biçimde bu ilişkinin yönetilmesine yol gösteren bir hukuk dalıdır. 

Sağlık hukuku da diğer hukuk dallarının da meydana geldiği gibi hayatta insanın karşılaştığı sorunlar nedeniyle oluşmuş bir hukuk dalıdır diyebiliriz. Sağlık hukuku hasta hukuku denilen kavramla ilişkilendirilen bir kavramdır desek yanlış olmaz. Hasta hakları kavramı Sağlık Bakanlığı tarafından 1998 yılında yayımlanmış olan Hasta Hakları Yönetmeliği ile dâhil olmuştur. Hasta hakları kavramı ise insana yaraşır bir şekilde sağlık hizmeti alınabilmesini, hastaların doğru bilgilendirilmesini ve hastanın kişilik haklarının korunmasını kapsamaktadır. Ankara avukatlık hizmeti veren büromuzda bu konuda görüş bildiren avukatlarımız genel olarak bu alanda meydana gelen uyuşmazlıkların sağlık hizmetini sunan ve ondan faydalanan kişiler arasında olduğunu belirtmektedir.