ENERJİ HUKUKU


 Enerji Sektöründe Faaliyet Gösteren firmalara, Enerji Tedarikçilerine, Enerji Pazarlama ve Dağıtım işi İle ilgilenen firmalara, Boru Hattı ile ilgili yapım ve kullanım hakkına sahip olan şirketlere, Jeotermal Kaynaklar Konusunda Çalışan firmalara, enerji hukukuna dair yatırım yapmayı düşünen ulusal ve uluslar arası müteşebbislere kamu kurumlarına finansman, danışmanlık, kurum onayları, proje danışmanlığı, projelerin yürütülmesi, enerji hukukuna dair yasal düzenlemeler konusunda dava ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Müvekkillerimize, Türkiye’deki özellikle yenilenebilir enerji, gaz, elektrik ve hidroelektrik santral projelerinde danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bunun dışında güneş ve rüzgâr enerjisiyle ilgili yatırımlarda Türk ve yabancı yatırımcılar için hukuki değerlendirme çalışmaları yapmaktayız.