previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Hakkımızda

Avukatlık meslek ahlâkına ve profesyonelliğe uygun olarak müvekkillerimize hizmet etmek amacıyla var olan bir hukuk kurumuyuz.

Temel Prensiplerimiz

Görüşmelerimiz ve çalışmalarımız esnasında edindiğimiz her türlü kişisel ve kurumsal bilgiler bizim için saklanması gereken bir sırdır.

Hizmet Prensiplerimiz

Hizmetlerimizi sistematik şekilde, geciktirmeksizin yerine getiririz. Sağlıklı çözüm için müvekkillerimizle işbirliği ve istişarenin gerekliliğine inanırız.
SÖYLEMEZ & ÖZTEKİN AVUKATLIK BÜROSU VE ARABULUCULUK MERKEZİ, anasayfa, hakkımızda, kurumsal, vizyon, misyon, remziye, harun, faaliyet, alan, alanlarımız, arabuluculuk, yargıtay, karar, yargıtay kararları, blog, hukuk, adalet, avukat, boşanma, icra, iflas, iş, şirketler, aile hukuku, miras, kooperatif,İş Hukuku, Kira Hukuku, İmar Hukuku, Ceza Hukuku, Trafik hukuku, İnşaat Hukuku,Bilişim Hukuku,Tüketici Hukuku,Boşanma Hukuku,Sosyal Medya Hukuku,Fikri ve Sınai Haklar danışmanlığı olup, bunun yanında Kişisel Verilerin Korunması, Sendikal Uyuşmazlıklar, Toplu İş Sözleşmeleri, Bankacılık, İcra, İflas Hukuku, anayasa, mahkemesi, aihm, başvuru, dilekçe, belge, öztekin, söylemez, hukuk çankaya hukuk, ankara hukuk, hukuk bürosu

SÖYLEMEZ & ÖZTEKİN AVUKATLIK BÜROSU VE ARABULUCULUK MERKEZİ

Avukatlık meslek ahlâkına ve profesyonelliğe uygun olarak müvekkillerimize hizmet etmek amacıyla var olan bir hukuk kurumuyuz. Bu çerçevede; görüşmelerimiz ve çalışmalarımız esnasında edindiğimiz her türlü kişisel ve kurumsal bilgiler bizim için saklanması gereken bir sırdır. Hizmetlerimizi bilinçli ve sistematik şekilde, geciktirmeksizin yerine getireceğiz.

Vizyonumuz

Temel prensibimiz; müvekkillerin profilini doğru şekilde analiz ederek, ihtiyaçlarına en uygun çözümler sunmak ve en etkin şekilde karşılık verebilmektir.

Misyonumuz

Müvekkili temsil ve danışmanlık hizmeti faaliyetlerini ifa ederken; evrensel ahlaki, hukuki değerler, avukatlığın temel prensipleri çerçevesinde hareket etmek.

SÖYLEMEZ & ÖZTEKİN AVUKATLIK BÜROSU VE ARABULUCULUK MERKEZİ

Avukatlık meslek ahlâkına ve profesyonelliğe uygun olarak müvekkillerimize hizmet etmek amacıyla var olan bir hukuk kurumuyuz. Bu çerçevede; görüşmelerimiz ve çalışmalarımız esnasında edindiğimiz her türlü kişisel ve kurumsal bilgiler bizim için saklanması gereken bir sırdır.

FAALİYET ALANLARIMIZ

BİLİŞİM HUKUKU

Bilişim hukuku, sayısal bilginin paylaşımını, internetin kullanımına ilişkin yasal çerçeveyi belirleyen internet hukukunu kapsamaktadır. Bu bağlamda; gizlilik ve ifade özgürlüğü gibi kavramlar da bilişim hukukunu ilgilendirir.

AİLE HUKUKU

Aile Hukuku, kişilerin birbiriyle ya da belirli ölçülerde kişilerle devletin doğrudan veya dolaylı özel ilişkilerinin kamu hukûku gibi başka bir hukuk dalının konusuna girmeyen hukuk dalına verilen addır.

CEZA HUKUKU

Suç adı verilen insan davranışını ve buna uygulanacak yaptırımı belirleyen hukuk kurallarının tümüne ceza hukuku adı verilmektedir.

MİRAS HUKUKU

Miras hukuku, gerçek kişinin ölümü veya gaipliği halinde, bu kişinin malvarlığının Türk Medeni Kanununun öngördüğü şekilde, kimlere ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk dalıdır.

İCRA-İFLAS HUKUKU

İcra-İflas Hukuku; borcunu ödeyemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak karşılanmasını konu alan hukuk dalıdır.

İŞ HUKUKU

İş hukuku, maaş karşılığı çalışan işçi ve personelin çalışma kurallarını belirleyen alandır.Hukuk büromuzca, iş hukukunun tüm alanlarında danışmanlık ve dava takibi hizmetleri verilmektedir.