AİLE HUKUKU


Gerek Türk vatandaşları gerekse Türk vatandaşı ve yabancılar arasındaki evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka yükümlülükleri, velayet, eşler arasındaki mal rejimleri, hısımlık, soy bağı kurulması, evlat edinme, çocuk malları, aile malları ile vesayet gibi konularda aile hukukundan doğan ihtilafların mahkeme önünde çözümünde ve taraflar arasında protokol düzenlenmesinde müvekkillerine Medeni Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili milletler arası sözleşme ve kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde özel hayatın gizliliğine büyük özen ve dikkat göstererek hizmet verir.

 Aile Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:


• Boşanma ve soy bağı davalarının yürütülmesi,
• Anlaşmalı boşanmalarda protokol düzenlenmesi ve yürütülmesi,
• Çekişmeli boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat taleplerinin sunulması,
• Boşanmadan sonra mal varlığı tasfiyesinin yürütülmesi,
• Velayet ve nafaka hükümlerine aykırı davranılmasına karşı hukuki çözüm yolları üretilmesi,
• Aile içi şiddet ve benzeri hallerde tedbir kararı alınması,
• Evlat edinmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü,
• Nişanlanmanın sona ermesinden kaynaklanan ihtilafların çözülmesi,
• Evlenecek taraflar arasında yapılacak mal varlığı sözleşmeleri hakkında danışmanlık hizmeti sağlanması,
• Aile hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi,
• Aile Mahkemelerinde görülen tüm uyuşmazlıkların çözümü.